تماس باما :
اطلاعات تور  
نوع تور تفریحی کد تور SR0001 نام تور آنتالیا تعداد شب 7 مقصد نهایی آنتالیا ایرلاین ایر لاین ایران ایر وضعیت سفر در حال ثبت نام تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2020/11/20 شمسی : 1399/08/30 روزهای حرکت پنح شنبه / جمعه
گالری
انتالیا
استانبول
هتل قیمت به تومان
نام هتل
درجه
سرویس
موقعیت
دو تخته
یک تخته
کودک بدون تخت
کودک با تخت
رزرو
Lara Palace(آنتالیا)
هتل Lara Palace
(ALL )
Lara
5,690,000
67,550,000
44,900,000
51,200,000
Perima Hotel(آنتالیا)
هتل Perima Hotel
(ALL )
Lara
63,960,000
73,960,000
44,900,000
56,500,000
Joker Side(آنتالیا)
هتل Joker Side
(ALL )
سیده
65,600,000
75,600,000
44,600,000
54,600,000
Himeros Beach(آنتالیا)
هتل Himeros Beach
(ALL )
Kemer
66,500,000
76,500,000
44,900,000
54,900,000
Matiate(آنتالیا)
هتل Matiate
(ALL )
Kemer
69,000,000
87,800,000
59,800,000
46,650,000
Rios Beach(آنتالیا)
هتل Rios Beach
(ALL )
Kemer
69,800,000
79,800,000
45,900,000
57,900,000
Monna Roza Beach(آنتالیا)
هتل Monna Roza  Beach
(ALL )
Kemer
71,000,000
89,900,000
61,000,000
46,500,000
CLUB SUNNY WORLD(آنتالیا)
هتل CLUB SUNNY WORLD
(ALL )
آنالیا
71,500,000
84,500,000
59,500,000
54,500,000
Lara Hadriarus(آنتالیا)
هتل Lara Hadriarus
(ALL )
آنتالیا
79,800,000
95,500,000
63,500,000
47,000,000
ARMIR RESORT(آنتالیا)
هتل ARMIR RESORT
(ALL )
Kemer
79,800,000
103,000,000
63,500,000
46,500,000
HEDEF RESORT(آنتالیا)
هتل HEDEF RESORT
(UALL )
آنالیا
82,400,000
108,500,000
67,400,000
46,530,000
RAMADA RESORT SIDE(آنتالیا)
هتل RAMADA RESORT SIDE
(ALL )
سیده
86,500,000
105,800,000
67,400,000
46,500,000
SENZA THE INN(آنتالیا)
هتل SENZA THE INN
(UALL )
آنالیا
92,000,000
122,000,000
69,800,000
47,600,000
هتل قیمت به تومان

Lara Palace (آنتالیا) هتل Lara Palace(ALL )Lara

دو تخته تومان 5,690,000
یک تخته تومان 67,550,000
کودک بدون تخت تومان 44,900,000
کودک با تخت تومان 51,200,000

Perima Hotel (آنتالیا) هتل Perima Hotel(ALL )Lara

دو تخته تومان 63,960,000
یک تخته تومان 73,960,000
کودک بدون تخت تومان 44,900,000
کودک با تخت تومان 56,500,000

Joker Side (آنتالیا) هتل Joker Side(ALL )سیده

دو تخته تومان 65,600,000
یک تخته تومان 75,600,000
کودک بدون تخت تومان 44,600,000
کودک با تخت تومان 54,600,000

Himeros Beach (آنتالیا) هتل Himeros Beach(ALL )Kemer

دو تخته تومان 66,500,000
یک تخته تومان 76,500,000
کودک بدون تخت تومان 44,900,000
کودک با تخت تومان 54,900,000

Matiate (آنتالیا) هتل Matiate(ALL )Kemer

دو تخته تومان 69,000,000
یک تخته تومان 87,800,000
کودک بدون تخت تومان 59,800,000
کودک با تخت تومان 46,650,000

Rios Beach (آنتالیا) هتل Rios Beach(ALL )Kemer

دو تخته تومان 69,800,000
یک تخته تومان 79,800,000
کودک بدون تخت تومان 45,900,000
کودک با تخت تومان 57,900,000

Monna Roza Beach (آنتالیا) هتل Monna Roza  Beach(ALL )Kemer

دو تخته تومان 71,000,000
یک تخته تومان 89,900,000
کودک بدون تخت تومان 61,000,000
کودک با تخت تومان 46,500,000

CLUB SUNNY WORLD (آنتالیا) هتل CLUB SUNNY WORLD(ALL )آنالیا

دو تخته تومان 71,500,000
یک تخته تومان 84,500,000
کودک بدون تخت تومان 59,500,000
کودک با تخت تومان 54,500,000

Lara Hadriarus (آنتالیا) هتل Lara Hadriarus(ALL )آنتالیا

دو تخته تومان 79,800,000
یک تخته تومان 95,500,000
کودک بدون تخت تومان 63,500,000
کودک با تخت تومان 47,000,000

ARMIR RESORT (آنتالیا) هتل ARMIR RESORT(ALL )Kemer

دو تخته تومان 79,800,000
یک تخته تومان 103,000,000
کودک بدون تخت تومان 63,500,000
کودک با تخت تومان 46,500,000

HEDEF RESORT (آنتالیا) هتل HEDEF RESORT(UALL )آنالیا

دو تخته تومان 82,400,000
یک تخته تومان 108,500,000
کودک بدون تخت تومان 67,400,000
کودک با تخت تومان 46,530,000

RAMADA RESORT SIDE (آنتالیا) هتل RAMADA RESORT SIDE(ALL )سیده

دو تخته تومان 86,500,000
یک تخته تومان 105,800,000
کودک بدون تخت تومان 67,400,000
کودک با تخت تومان 46,500,000

SENZA THE INN (آنتالیا) هتل SENZA THE INN(UALL )آنالیا

دو تخته تومان 92,000,000
یک تخته تومان 122,000,000
کودک بدون تخت تومان 69,800,000
کودک با تخت تومان 47,600,000
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر
درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*