تماس باما :
اطلاعات تور  
نوع تور تفریحی کد تور SR0001 نام تور آنتالیا تعداد شب 7 مقصد نهایی آنتالیا ایرلاین ایر لاین ایران ایر وضعیت سفر در حال ثبت نام تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2020/11/20 شمسی : 1399/08/30 روزهای حرکت پنح شنبه / جمعه
گالری
انتالیا
استانبول
هتل قیمت به تومان
نام هتل
درجه (سرویس)
موقعیت
دو تخته
یک تخته
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
Lara Palace(آنتالیا)
هتل Lara Palace
(ALL )
Lara
5,690,000
67,550,000
44,900,000
51,200,000
Perima Hotel(آنتالیا)
هتل Perima Hotel
(ALL )
Lara
63,960,000
73,960,000
44,900,000
56,500,000
Joker Side(آنتالیا)
هتل Joker Side
(ALL )
سیده
65,600,000
75,600,000
44,600,000
54,600,000
Himeros Beach(آنتالیا)
هتل Himeros Beach
(ALL )
Kemer
66,500,000
76,500,000
44,900,000
54,900,000
Matiate(آنتالیا)
هتل Matiate
(ALL )
Kemer
69,000,000
87,800,000
59,800,000
46,650,000
Rios Beach(آنتالیا)
هتل Rios Beach
(ALL )
Kemer
69,800,000
79,800,000
45,900,000
57,900,000
Monna Roza Beach(آنتالیا)
هتل Monna Roza  Beach
(ALL )
Kemer
71,000,000
89,900,000
61,000,000
46,500,000
CLUB SUNNY WORLD(آنتالیا)
هتل CLUB SUNNY WORLD
(ALL )
آنالیا
71,500,000
84,500,000
59,500,000
54,500,000
Lara Hadriarus(آنتالیا)
هتل Lara Hadriarus
(ALL )
آنتالیا
79,800,000
95,500,000
63,500,000
47,000,000
ARMIR RESORT(آنتالیا)
هتل ARMIR RESORT
(ALL )
Kemer
79,800,000
103,000,000
63,500,000
46,500,000
HEDEF RESORT(آنتالیا)
هتل HEDEF RESORT
(UALL )
آنالیا
82,400,000
108,500,000
67,400,000
46,530,000
RAMADA RESORT SIDE(آنتالیا)
هتل RAMADA RESORT SIDE
(ALL )
سیده
86,500,000
105,800,000
67,400,000
46,500,000
SENZA THE INN(آنتالیا)
هتل SENZA THE INN
(UALL )
آنالیا
92,000,000
122,000,000
69,800,000
47,600,000
هتل قیمت به تومان

Lara Palace (آنتالیا) هتل Lara Palace(ALL )Lara

دو تخته 5,690,000
یک تخته 67,550,000
کودک 6-2 44,900,000
کودک 12-6 51,200,000

Perima Hotel (آنتالیا) هتل Perima Hotel(ALL )Lara

دو تخته 63,960,000
یک تخته 73,960,000
کودک 6-2 44,900,000
کودک 12-6 56,500,000

Joker Side (آنتالیا) هتل Joker Side(ALL )سیده

دو تخته 65,600,000
یک تخته 75,600,000
کودک 6-2 44,600,000
کودک 12-6 54,600,000

Himeros Beach (آنتالیا) هتل Himeros Beach(ALL )Kemer

دو تخته 66,500,000
یک تخته 76,500,000
کودک 6-2 44,900,000
کودک 12-6 54,900,000

Matiate (آنتالیا) هتل Matiate(ALL )Kemer

دو تخته 69,000,000
یک تخته 87,800,000
کودک 6-2 59,800,000
کودک 12-6 46,650,000

Rios Beach (آنتالیا) هتل Rios Beach(ALL )Kemer

دو تخته 69,800,000
یک تخته 79,800,000
کودک 6-2 45,900,000
کودک 12-6 57,900,000

Monna Roza Beach (آنتالیا) هتل Monna Roza  Beach(ALL )Kemer

دو تخته 71,000,000
یک تخته 89,900,000
کودک 6-2 61,000,000
کودک 12-6 46,500,000

CLUB SUNNY WORLD (آنتالیا) هتل CLUB SUNNY WORLD(ALL )آنالیا

دو تخته 71,500,000
یک تخته 84,500,000
کودک 6-2 59,500,000
کودک 12-6 54,500,000

Lara Hadriarus (آنتالیا) هتل Lara Hadriarus(ALL )آنتالیا

دو تخته 79,800,000
یک تخته 95,500,000
کودک 6-2 63,500,000
کودک 12-6 47,000,000

ARMIR RESORT (آنتالیا) هتل ARMIR RESORT(ALL )Kemer

دو تخته 79,800,000
یک تخته 103,000,000
کودک 6-2 63,500,000
کودک 12-6 46,500,000

HEDEF RESORT (آنتالیا) هتل HEDEF RESORT(UALL )آنالیا

دو تخته 82,400,000
یک تخته 108,500,000
کودک 6-2 67,400,000
کودک 12-6 46,530,000

RAMADA RESORT SIDE (آنتالیا) هتل RAMADA RESORT SIDE(ALL )سیده

دو تخته 86,500,000
یک تخته 105,800,000
کودک 6-2 67,400,000
کودک 12-6 46,500,000

SENZA THE INN (آنتالیا) هتل SENZA THE INN(UALL )آنالیا

دو تخته 92,000,000
یک تخته 122,000,000
کودک 6-2 69,800,000
کودک 12-6 47,600,000
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر
درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*